Lien Lemberechts - Studio Emma

'Building great digital experiences starts with leveraging your data’. Als één iets klaar en duidelijk mag blijken in de e-commerce wereld, dan is het dat data dé centrale rol speelt in iedere digital experience. 

Lien leert ons als Project Manager / Business Analyst en “Pimconaut” meer over het belang van master data management en het belang van bijhouden van data op gestructureerde wijze en welke successen je daarmee kunt halen in jouw online business.